Projekt  podpořený z rozpočtu Libereckého kraje

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název projektu: "Nákup ochranných prostředků PO"
/viz smlouva/