Výroční zprávy za rok 2012 a 2013 naleznete v příloze.