Hřbitov

Informace pro nájemce hrobových míst

Před uložením zemřelého do hrobu či před uložením urny je nájemce hrobu povinen tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadě, který o těchto skutečnostech vede evidenci. Dále jsou všichni nájemci hrobových míst povinni ohlásit na obecním úřadě jakékoli opravy a renovace, které na najatém hrobě budou provádět a to ještě před samotným započetím oprav. Ohlášení této skutečnosti je nezbytné, neboť v případě škody na okolních hrobech nese veškerou odpovědnost nájemce opravovaného hrobu, a na tuto skutečnost by měl upozornit vybranou osobu či firmu, která opravu hrobu bude provádět.

Řád veřejného pohřebiště

Mapa hřbitova

Povolení uložení urny

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny